Homepage

Op 13 januari 2024 vond de derde editie van de Missionaire Conferentie plaats. Het thema was ‘Meedoen in Gods missie’.

Welke kansen zijn er in onze tijd voor het delen van het evangelie?

Jezus daagt ons uit om mee te doen in de missie van God. We zijn geroepen om met Jezus op weg te gaan en voorproefjes te zijn van Zijn Koninkrijk.

Wat doet zo’n oproep met jou?

Raak je geïnspireerd? Of denk je: wat beteken ik nu? Zitten mensen wel op het goede nieuws te wachten? En wat is dat goede nieuws dan?

Met deze missionaire conferentie helpen we je bij dit soort vragen. Een dag vol toerusting en inspiratie over welke kansen er zijn om het evangelie te delen.

"Het risico van veel conferenties is dat het een soort eenmalige inspiratie is die vervolgens wegsijpelt. Die inspiratie is goed. Door de opzet van de conferentie met leertracks, opvolging en de missionaire trendrede is te verwachten dat het effect van de conferentie langer blijft"
Cors Visser
Directeur Kerkpunt

Met medewerking van

Kees van Ekris

Kees van Ekris is programmaleider van Areopagus, de afdeling binnen de IZB die zich richt op de toerusting van predikanten rond contextueel-missionaire prediking. Hij is auteur van Dialoog, dans en duel. Kees woont in de woongemeenschap op de Wittenberg. Sinds 2018 doceert hij homiletiek aan de ETF in Leuven. Daarnaast werkt hij mee aan de bijbelpodcast Eerst Dit en de Podcast Moderne profeten.

Bert Roor en Evelien van Duffelen

Dr. Bert Roor en Evelien van Duffelen MA zijn beiden docent aan de Theologie-opleiding van de CHE, Bert als docent missiologie & diaconaat, Evelien is betrokken is bij de specialisatie geestelijke verzorging. Afgelopen jaar rondde zij een missionaire master af aan de TU Utrecht-Kampen.

Bas van Zuijlekom

Jezus zette zijn leerlingen niet in een klas op een stoel, maar midden in het leven. Bij Jezus ben je in beweging en gaan je ogen open voor Gods nieuwe wereld. Niet met lange tanden maar omdat het bij Jezus altijd naar meer smaakt. Niet om het comfortabel te houden maar om diepgaand uitgedaagd te worden. Daarom heb ik ontzettend veel zin in de missionaire conferentie 2024.

Leertracks en missionaire markt

Tijdens het symposium kun je als deelnemende gemeente met drie tot vijf mensen samen een leertrack volgen. Tijdens de leertrack gaan jullie aan de slag met een werkplan om als gemeente-team concrete stappen te zetten in het komende halfjaar. In die tijd zal je tweemaal begeleiding ontvangen van een coach/consulent uit jouw kerkverband, gericht op jullie missionaire proces. Meer informatie over de leertracks vind je hier.

Gaat dat voor jullie gemeente (nog) een stapje te ver? Kom dan als individuele ‘verkenner’ en Kom dan als individuele ‘verkenner’ en volg een apart programma met de inspiratiesessies ‘Een goed begin’ en ‘Aan de slag met de Trendrede’. Of laat je  inspireren op de Missionaire Markt.

Praktische informatie

Datum: Zaterdag 13 januari 2022, 10.00-15.30 uur
Locatie: De conferentie wordt gehouden in: Kerk aan het Lint
Alendorperweg 103, 3451 GL in Vleuten (Utrecht Leidsche Rijn)

Kerk aan het Lint is zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed bereikbaar. Meer informatie over de route en parkeermogelijkheden kun je hier downloaden.

Vragen? info@missieloket.nl

"Een studiedag als deze is ook zeer stimulerend voor groepen om gezamenlijk aan deel te nemen: voor kerkenraadsleden, evangelisatiecommissies en betrokken gemeenteleden. Gezamenlijke momenten van inspiratie en toerusting zijn belangrijk."
Kees van Ekris
schrijver Trendrede 2024

Organisatie

De organisatie van deze conferentie ligt in handen van de partners van het Missieloket.