Organisatie

De organisatie van deze missieconferentie ligt in handen van het Missieloket. Samen delen we het verlangen om lokale kerken in de NGK te ondersteunen in hun missionaire roeping. We willen kerken stimuleren om Gods bevrijdende boodschap in woord en daden te delen met mensen in hun eigen omgeving en in onze samenleving. Het Missieloket is een samenwerkingsplatform van:

Kerkpunt

In en door kerken kunnen mensen iets proeven van het Koninkrijk van God. Daarom maken wij een punt van kerk-zijn. Met elkaar komen we zo verder in kerk-zijn.

Verre Naasten

Vanuit de NGK ondersteunen we plaatselijke gemeenten in Nederland bij de uitvoering van hun mission-werk in binnen- en buitenland. Onze missie is: geloof delen wereldwijd!

Missiefonds

Het Missiefonds heeft als opdracht de kerken in de NGK te ondersteunen in hun missionaire roeping en de regio’s, classes en kerken zo nodig in financiële zin te ondersteunen.

Samenwerking

Anno nu is het ondenkbaar om als kerken of kerkelijke organisaties op eilandjes te leven en werken. Gods missie is wereldwijd en tegelijk met oog voor het hele persoonlijke verhaal. Vanuit deze visie werken een aantal missie-bewuste organisaties samen in de conferentie.

Initiatiefnemer is Missieloket, het samenwerkingsplatform van Missiefonds, Kerkpunt en Verre Naasten. Daarnaast is ook de IZB betrokken in het programma.